Optimale teamspirit door scrum training

Het marketingteam waarin ik werkzaam ben heeft dagelijks te maken met tientallen kleine en grote projecten. Voorheen werkten we met uitgebreide en logge planningen en stonden de oplevertijden van de deelprojecten helemaal vast. Omdat het bedrijf binnen een jaar heel hard groeide, voldeed deze manier van werken niet meer. Het aantal nieuwe projecten nam snel toe. Het was onmogelijk om een goede inschatting te maken van de benodigdheden voor de nieuwe projecten. Dit leverde ons team veel stress en onduidelijkheden op. We waren alleen nog maar bezig met onze eigen projecten en we hadden geen oog meer voor elkaar. Het teamgevoel was daardoor helemaal verdwenen en we konden elkaar niet meer goed helpen. Totdat we de scrum-methode tegenkwamen. Onze directeur zag dat we ons werk niet meer aankonden. Via qcpp had hij daarom voor ons een scrum training geregeld. Niemand binnen ons team was bekend met de termen Agile en scrum. Maar sinds de scrum training willen we nooit meer terug naar onze oude manier van werken. De scrum training heeft ons laten inzien dat we bij nieuwe projecten en start-ups beter met sprints kunnen werken dan met vooraf uitgebreide planningen. Hierdoor hebben we meer focus en is onze teamspirit weer helemaal terug.

Wat kwam er aan bod tijdens de scrum training?

Tijdens de scrum training kregen we als eerst uitleg over de termen Agile en scrum. We hadden nog helemaal geen idee over scrum, dus een goede introductie over de stof was relevant. Als snel gingen we aan de slag met de praktijk. Bij de training gaat de aandacht vooral uit naar de mensen zelf. Iedereen van ons team was 100% betrokken bij de scrum training. Alle persoonlijkheden van onze collega’s kwamen aan bod en we leerden veel over onszelf. We kregen tips over hoe we onze krachten konden bundelen en hoe we deze konden toepassen op de nieuwe manier van werken. Onze trainer liet ons zien hoe we beter open en eerlijk met elkaar konden communiceren. Dat is namelijk van belang bij de scrum methodiek. De scrum training was daardoor vrij intens, maar ook ontzettend interessant. Er ontstond meer begrip voor elkaar en dat was goed voor onze band. We gingen aan de slag met voorbeelden uit de praktijk en het uiteenleggen van sprints. Een sprint is een periode van twee tot vier weken waarbij je een gezamenlijk doel oplevert. Het einddoel kan wel duidelijk zijn, maar het is veel gemakkelijker om het eindproduct tussentijds bij te stellen. Vooraf aan de scrum training hadden we al enkele moeizame projecten gekozen waar we wel wat hulp bij konden gebruiken. We konden daardoor doelgericht aan de slag. De scrum training is helemaal niet theoretisch, het richt zicht puur op de ontwikkeling van de mensen in het team. Daardoor was het ontzettend leerzaam en konden we er in de praktijk meteen mee aan de slag.

De voordelen

De scrum training heeft ons ontzettend veel voordelen opgeleverd, zoals:

  • Meer begrip voor elkaar;
  • Optimale samenwerking binnen ons team;
  • Doelgerichter werken;
  • Minder stress.

De oude bekende projecten waarbij alle tussenresultaten en de planning van te voren helder zijn, kunnen we nog goed op de oude manier aanvliegen. Maar alle nieuwe projecten pakken we vanaf nu altijd via de scrum-methode op. Het past veel beter bij de nieuwe organisatie en we leveren meer en beter resultaat op. We hebben de scrum training van Q-Consult Progress Partners ook aangeraden aan de andere teams binnen onze organisatie. We hopen dat alle collega’s op korte termijn enthousiast zijn over Agile werken en dat we ook binnen de multidisciplinaire teams snel over kunnen gaan op de scrum methodiek.

Comments are closed