U vind een medewerkersonderzoek toch ook belangrijk?

U kunt een pakket voor een medewerkersonderzoek bestellen op solkie. Bent u werkgever of werkzaam als HR-adviseur en is het uw taak om te zorgen dat de medewerkers tevreden zijn? Denk er dan eens over na om een medewerkersonderzoek aan te schaffen. Dit onderzoek geeft een duidelijke weergave van hoe het is gesteld met de tevredenheid van het personeel. Dit is erg belangrijk om uw medewerkers gemotiveerd en vitaal te houden. Zelf ben ik aan het afstuderen bij een leuke organisatie. Mijn doelstelling is: “het opleveren van een vitaliteitbevorderende interventie welke aansluiten bij de behoeftes van het personeel”. Hierin komt dus duidelijk terug dat de mening van het personeel belangrijk is voor mijn onderzoek. Daarom heb ik er voor gekozen om onder andere een medewerkersonderzoek uit te voeren. Deze zou antwoord bieden op één van mijn deelvragen. Op de website van solkie kunt u veel informatie vinden over de mogelijkheden. In dit artikel ga ik dieper in op deze mogelijkheden.

Medewerkersonderzoek van solkie

Al lange tijd is bekend dat de mens de bron is van succes voor de organisatie. Het zou dan ook onlogisch zijn, om geen aandacht te hebben voor de mens. Gemotiveerd, bevlogen en vitaal personeel zorgt ervoor dat zij zich altijd inzetten voor de werkzaamheden. Dat levert mooie resultaten op. Om te weten hoe het eigenlijk is gesteld met het personeel, kan er een medewerkersonderzoek uitgevoerd worden. Die van solkie brengt een aantal punten in kaart:

  • De tevredenheid van het personeel
  • Het mentale welzijn van het personeel
  • Het beeld dat het personeel heeft van de organisatie
  • Problemen waar het personeel mee te maken heeft

Wanneer u als werkgever, HR-adviseur of afstudeerder (zoals ik) een duidelijk beeld heeft van deze genoemde punten, kunt u in oplossingen denken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uit het medewerkersonderzoek naar voren komt dat het personeel juist erg tevreden is. Dit zou geen directe reden zijn om actie te ondernemen. Wel kunt u op preventieve wijze inspelen op de wensen van het personeel. Daarnaast is het mooie reclame voor uw bedrijf om te stellen dat uw personeel gelukkig naar zijn of haar werk gaat. Het medewerkersonderzoek van solkie wordt uiteraard anoniem ingevuld door het personeel. Zij ontvangen een vragenlijst. Het is belangrijk dat het personeel vertrouwt op de anonimiteit en zodoende vrijuit antwoord durft te geven op de vragen. Het is ook erg belangrijk dat u als werkgever hier vertrouwelijk mee om gaat.

Waarom solkie?

In mijn scriptie moet ik verklaren waarom ik kies voor het medewerkersonderzoek van solkie. Dit is uiteraard een bewuste keuze. Bij solkie geloven ze er niet in dat een éénmalige vragenlijst een goed beeld levert. Daarnaast is veel personeel bij de organisatie waar ik afstudeer “enquêtemoe”. Het medewerkersonderzoek van solkie is anders. Dit is een frequente, maar kortere vragenlijst. Op deze manier verkrijgt de organisatie een dynamisch beeld van de werkelijkheid. De werkelijkheid verandert immers continu. Ben u nou ook op zoek naar een medewerkersonderzoek voor uw organisatie? Neem eens een kijkje op de website van solkie. Zij helpen je graag voort met je mogelijke vragen. 

Comments are closed